Sommigen noemen het geluk
Ik noem het LIEFDE
maar waarom is het zo dat als je zoveel van iemand houdt
je soms niet de juiste woorden
kunt vinden om hen dat te vertellen